• آشنایی با 9 بخش اصلی درگاه فروش فروتل
 • درگاه تبلیغات و فروش ایران چیست؟
 • چه خدماتي به فروشنده در فروتل ارائه مي شود؟
 • آيا فروش اينترنتي در ايران قابل استفاده مي باشد؟
 • آيا تضميني براي فروش وجود دارد؟
 • هزينه هاي فروش در سيستم فروش پستي فروتل به چه صورت مي باشد؟
 • منظور از تاييد تلفني فروتل چيست و به چه صورت عمل مي كند؟
 • تسويه حساب با فروشنده به چه صورت مي باشد؟
 • چرا كسر هزينه COD سفارشات برگشتي از مزياي اصلي فروتل است؟
 • چه محصولاتي را مي توان با فروش پستي فروتل به فروش رساند؟
 • آيا نياز به مغازه يا دفتري براي فروش از طريق فروتل مي باشد؟
 • آيا براي آغاز فروش پستي سايت فروشگاهي نياز است؟
 • سيستم تبليغاتي رايگان فروتل چيست و چرا امكان بي نظيري است؟
 • وب سرويس چيست و چگونه عمل مي كند؟
 • چرا فروشنده هاي پرفروش و فعال اينترنتي از فروش پستي فروتل استفاده مي كنند؟
پشتیبانی آنلاین فروتل